Vår drivkraft,

ligger i att skriva ut självständiga individer som känner sig trygga i det svenska samhället.


5 Broar tillhandahåller stödboende i form av träningslägenheter som vi utformar efter den boendes behov. En kvalificerad kontaktperson finns knuten till varje uppdrag och tillsammans med socialtjänsten utformar vi en genomförandeplan som vi jobbar efter.


Varje lägenhet har även en så kallad lägenhetsvärd som utför lägenhetskontroller och hjälper till vid eventuella problem i lägenheten.


Flexibilitet

Vi anpassar oss till de förändringar som kan ske, gentemot både boende och kund.


Engagemang

Engagemang för oss är att vara tydliga genom att alltid förmedla vad som förväntas och att hålla vad vi lovat. Vi är stolta och glada över väl utfört arbete. Vi är övertygade om att vårt engagemang påverkar den boende positivt.


Resultat

Vår önskan är att genom engagemang och flexibilitet når vi de mål som är uppsatta för den boende.


E-post:


info@5broar.se

Telefon:


Växel 08-29 09 55


Copyright @ All Rights Reserved

Besök/Post:


5 Broar

Uppfartsvägen 1

169 38 Solna